Jag känner oro för att resa kollektivt, betalar ni tillbaka mina köpta biljetter?

Länstrafiken gör ingen återbetalning av enkelbiljetter enligt gällande återbetalningsregler och har inte gjort någon förändring i regelverket med anledning av Coronavirusutbrottet. Görs större förändringar i trafikutbudet med kort varsel, exempelvis att trafik blir inställd av olika skäl hanteras köpta biljetter enligt förseningsersättningsreglerna. Läs mer om regler för Förseningsersättning

Här kan du läsa om vad som gäller vid avslut eller återköp av busskort Vad gäller om jag vill avsluta mitt busskort?