Jag har en kombination av sjukersättning och aktivitetsersättning, har jag rätt att teckna mig för Årskort Senior?

3 februari, 2022

Om omfattningen tillsammans är 100% har du rätt att teckna dig för Årskort Senior.