Hur ska jag resa om jag har ett Ledsagarkort?

Om du ska resa med ett Ledsagarkort: Ta kontakt med Länstrafiken på telefon 063-5541 13 20.