Hur reser jag med Länstrafiken?

Här följer en sammanfattning om hur du reser med oss på Länstrafiken.

När går bussen?

Bussen följer en tidtabell med ankomst- och avresetider för varje hållplats.

Det finns flera olika sätt att ta reda på bussens tidtabell

  • Tidtabeller
  • Länstrafikens app – sök efter Länstrafiken i telefonens applikationscenter.
  • Tider & Priser 0771-100 110
  • Använd Länstrafikens reseplanerare som talar om aktuella avgångar Reseplaneraren

Visa att du vill åka med

När bussen kommer visa tydligt att du vill åka med. Länstrafikens hållplatsskyltar är vita och röda. På Länstrafikens bussar fungerar det inte att resa inom Östersunds stad. För resor inom Östersunds stad åk med Nettbuss Stadsbussarna.

Kliv ombord & berätta vart du vill åka

Om du behöver lösa biljett ombord på bussen tala om för chauffören vart du vill åka. Betala med busskort, betalkort eller mobilbiljett. (Observera att Länstrafikens bussar och Stadsbussarna i Östersund inte tar kontanter). Läs mer om Länstrafikens mobilbiljett här Länstrafikens app Om du har ett busskort, håll ditt busskort mot biljettmaskinen, då kontrolleras att färdbeviset är giltigt. Har du en mobilbiljett visa den för chauffören. Giltigt färdbevis måste medtas under hela färden. Biljettkontroller förekommer, kontrollavgift utfärdas vid avsaknad av giltigt färdbevis.

Tänk på säkerheten

Använd säkerhetsbälte. Bussens mittgång skall av säkerhetsskäl hållas fri från bagage och annat gods. Vänta alltid till bussen åkt innan du går över gatan. Använd reflex under den mörka årstiden.

Vid avstigning

Inne i bussen finns tydliga röda knappar med ”STOP” som du trycker på för att signalera till föraren att du vill stiga av vid nästa hållplats.  Tryck i god tid innan hållplatsen. Avstigning sker vanligtvis genom de bakre dörrarna.

Bussbiljettens giltighet

Fri övergång får göras till/från tätortstrafiken i Östersund inom 1 timme från ankomst vid resa med enkelbiljett och 20-resorskort, dock ej till flygbuss. Returresa med enkelbiljett under övergångstid är ej tillåtet på Länstrafikens bussar.

Välkommen ombord!