Hur lång giltighet har mitt busskort?

Produkt köpt på buss, hos ett försäljningsombud eller laddat med webbladdning har en giltighetstid på 1 år framåt.