Hur går nattbussarna när det skiftar från sommartid till vintertid?

Vid skifte till vintertid avgår nattbussar enligt sommartid.