Bussvett

  • Vänta alltid till bussen åkt innan du går över gatan.
  • Inga kontanter mottas ombord på bussen, köp mobilbiljett eller betala biljetten med betalkort.
  • Använd säkerhetsbältet.
  • Använd reflex under den mörka årstiden.