Bussvett

  • Vänta alltid till bussen åkt innan du går över gatan.
  • Ha jämna pengar eller betala gärna med betalkort.
  • Använd säkerhetsbältet.
  • Använd reflex under den mörka årstiden.