Har jag rätt till ersättning vid trafikstörning?

Om det inträffar trafikstörningar utanför vår kontroll t ex på grund av strejk, naturkatastrofer etc, händelser som går under Force Majeur ersätts resenären ej för betald biljett.