Har det skett något rån i Jämtland Härjedalen?

Nej, men skulle det ske ett så skulle det bli kontantfritt redan dagen efter. Facket bevakar den här frågan ur arbetsmiljösynpunkt och vi jobbar tillsammans med dem för att förhindra att det ska ske. Nu har vi nått ända fram.