Finns någon anslutningsbuss från tåget?

Linje 100

avgår mån-fre och SoH kl. 22.05 från Länstrafikens hållplats C, utanför tågstationen, till busstationen där byte till landsortslinjer sker. Sök din resa i Resrobot för att se möjliga resealternativ.