Får jag ta med cykeln på bussen?

Cyklar medtas som resgods enbart vid resa med direktbuss från avgångsort till slutdestination och som inte innebär bussbyte. Cykel tas med gratis i mån av utrymme.

På tätortsbussar, dubbeldäckade bussar samt lågentrébussar i linjetrafik, får cykel ej medföras.

Cykelbuss

I Åre finns två bussar med cykelställ, det är linje 157 som under barmarksperioden är utrustade med cykelställ och som gör det möjligt för resenären att, i mån av plats, enkelt ta med sig cykeln ombord på bussen. Dessa bussar är i tidtabellen märkt med symbolen pictogram