Får jag ta med cykeln på bussen?

Cyklar medtas som resgods enbart vid resa med direktbuss från avgångsort till slutdestination och som inte innebär bussbyte. Cykel tas med i mån av utrymme. Priset för att ta med cykel hittar du här.

Det garanteras inte att cykeln kommer fram till destination på resor som innebär byte av buss. När resan innefattar bussbyte eller det inte finns utrymme skall cykeln skickas som Bussgods. Prissättningen blir då som för 60 kg (skrymmande gods). Bussgods

På tätortsbussar, dubbeldäckade bussar samt lågentrébussar i linjetrafik, får cykel ej medföras.

Cykelbuss

I Åre finns två bussar med cykelställ, det är linje 157 som under barmarksperioden är utrustade med cykelställ och som gör det möjligt för resenären att ta med sig cykeln kostnadsfritt* ombord på bussen. Dessa bussar är i tidtabellen märkt med symbolen pictogram

*Kostnadsfritt i mån av plats i cykelställ bak på bussen. Att ta med cykeln som resgods går också bra då gäller de regler som är beskrivna här ovan gällande resgods.