Får jag resa med vapen ombord på bussen?

Vapen såsom exempelvis gevär, pistoler, knivar eller andra föremål som kan uppfattas som vapen skall under färd vara emballerat, och när så erfordras i enlighet med vapenlagens bestämmelser delat och förvaras i fordonets bagageutrymme. Med delat menas att slutstycket ska vara skiljt från vapnet. Om vapnet förvaras i bagageutrymmet får man ta med sig slutstycket in i bussen. Detta för allas säkerhet och trygghet.