Får jag resa med vapen ombord på bussen?

Vapen såsom exempelvis gevär, pistoler, knivar eller andra föremål som kan uppfattas som vapen skall under färd vara emballerat och när så erfordras i enlighet med vapenlagens bestämmelser delat. Grundregeln i vapenlagen är att vapnet skall hållas under uppsikt. Delat vapen kan förvaras i lastutrymme om vital del förvaras i vapeninnehavarens direkta närhet.