Får jag resa med vapen ombord på bussen?

3 februari, 2022

Ja, under vissa förutsättningar. Vapen såsom exempelvis jaktgevär ska under färd vara emballerat. 

Läs mer på Resevillkor