Årskort Senior har en bindningstid, kan jag säga upp mitt kort under denna perioden?

Årskort Senior har en bindningstid om 12 månader första året efter tecknande, därefter är det en uppsägningstid om en månad. I särskilda fall kan undantag göras avseende bindningstiden. Uppsägning ska göras om din omfattning för sjuk- eller aktivitetsersättning förändras till en lägre nivå än 100%, du är själv ansvarig att meddela Länstrafiken Jämtland om din omfattning förändras, vid dessa fall frångås bindningstiden då du längre inte har rätt att resa med ett Årskort Senior.