Årskort Senior har en bindningstid, kan jag säga upp mitt kort under denna perioden?

3 februari, 2022

Årskort Senior har en bindningstid om 12 månader första året efter tecknande, därefter är det en uppsägningstid om en månad. I särskilda fall kan undantag göras avseende bindningstiden. Uppsägning ska göras om din omfattning för sjuk- eller aktivitetsersättning förändras till en lägre nivå än 100%, du är själv ansvarig att meddela Länstrafiken Jämtland om din omfattning förändras, vid dessa fall frångås bindningstiden då du inte längre har rätt att resa med ett Årskort Senior.