Förkortad bindningstid på Årskort Senior

Du är viktig för oss och vi lyssnar på dina och andras önskemål. Därför förkortar vi bindningstiden på Årskort Senior till endast tre månader för priset 305 kronor i månaden.

Erbjudandet gäller vid nytecknande av Årskort Senior under perioden 22 augusti till och med 31 maj 2019. Därefter återgår vi till ordinarie bindningstid på 12 månader vid nytecknande.

Res vart du vill i länet

Årskort Senior är ett personligt kort för dig som är över 65 år. Det ger ett prisvärt resande med fritt antal resor i länet med Länstrafiken och Stadsbussarna i Östersunds tätort. Undantaget är tåg och Närtrafik*.

Vill du teckna ett Årskort Senior?

Det finns flera alternativ för att teckna ett Årskort Senior:

  • Ta kontakt med din lokala pensionärsorganisation (PRO eller SPF).
  • Ring 0771-100 110 så skickar vi beställningsblankett och information till dig.
  • Besök vår reception på Östersunds bussterminal.
  • Fyll i vår beställningsblankett, skriv ut, underteckna och skicka in till oss på Länstrafiken Jämtland. Blanketten hittar du här

Resor utanför länet

Seniorkortet gäller för resor inom Jämtlands län. När du ska resa med trafik som passerar
länsgränsen gäller olika regler.

  • Busslinje 40 Östersund – Örnsköldsvik. För resor utanför Jämtlands län gäller Årskort Senior som delbetalning.
  • Busslinje 46 och 45 Mora – Östersund – Gällivare. Sträckan Sveg – Mora gäller Årskort Senior hela vägen. För resor norrut från Östersund gäller Årskort senior som delbetalning.
  • Busslinje 56 Sveg – Ljusdal. För resor utanför Jämtlands län gäller Årskort Senior som delbetalning.
  • Busslinje 63 Östersund – Umeå. För resor utanför Jämtlands län gäller Årskort Senior som delbetalning.

Betalning

Betalning sker via Autogiro månadsvis.

Uppsägning av avtal

Efter bindningstidens slut förlängs kortets giltighet löpande med en (1) månad i taget. Köpt kort efter ingånget avtal kan inte sägas upp, förutom under särskilda omständigheter. Vill du säga upp ditt kort gör du det skriftligen till ditt ombud eller till Länstrafiken, en (1) månad innan du önskar avsluta ditt avtal.

* Närtrafik kan nyttjas för att komma till orter inom kommunen som har affär, bank eller annan service. Här gäller endast enkelbiljett, priset på resan beror på längden på ressträckan. Oavsett var du bor i länet, får du information och beställer resan på telefonnummer 0771-82 00 83. Beställning måste ske vardag före resdag kl 08.00–17.00.

Villkor Autogiro

Länstrafikens personuppgiftspolicy

Personlig tidtabell

Få en samlad tidtabell för de linjer du brukar åka med, antingen till din e-post eller hem i brevlådan.

Länstrafikens app

Sök din resa, se aktuella trafikstörningar och hitta alla tidtabellerna.

Beställningsblankett

Fyll i, skriv ut, underteckna och skicka in till Länstrafiken så kommer ett Årskort Senior på posten.