Dyrare att åka buss – och billigare

Dyrare att åka buss – och billigare

Längre resor blir något dyrare och kortare resor något billigare. Best Pricekortet ersätts av Periodkortet och ett 20-resorskort. Så kan Länstrafikens nya priser och resealternativ kort sammanfattas. Seniorkort eller Ungdomskort berörs inte.

De nya priserna och resealternativen gäller bara Länstrafikens busskort från idag onsdag. Resenärer kan fortsätta resa som vanligt på sitt nuvarande kort. När det blir dags att ladda eller en period ska förnyas erbjuds det nya utbudet och resenären får ett nytt busskort.

– De nya alternativen motsvarar mer resenärens egna resebehov men framförallt är de mer lättbegripliga, både för Länstrafiken och resenären. Nu får vi även ett liknande utbud som övriga länstrafikbolag i Norrland. Vi vet att det fungerat bra där, säger Thomas Hägg VD, Länstrafiken Jämtland.
Totalt sett är det varken fråga om en höjning eller en sänkning av priserna. På Länstrafikens webbsida ligger en Priskalkylator som hjälper resenären att själv räkna ut vilket alternativ som passar bäst. Några resor kommer att bli dyrare och några billigare. Allt beror på hur resenären reser och vilka nya alternativ som resenären väljer.

Generellt sett höjs priserna något för resor som är längre än 6,2 mil. Medan de sänks något för resor kortare än 4,2 mil.
– Det är det här som är svårt att förklara. Med de nya alternativen behöver det inte bli en höjning eller sänkning av priserna. Det finns valmöjligheter bland de nya alternativen som gör att resenären själv kan påverka priset på sin resa. Det enklaste sättet är att gå in på vår webbsida och räkna själv, säger Thomas Hägg.
En tydlig förändring är att Best Pricekortet försvinner. Anledningen är att det var invecklat och många gånger svårt för resenären att veta hur mycket varje enskild resa kostar.

Istället för Best Price införs Periodkort och 20-resorskort. Båda knyts till de två orter som resenären oftast reser mellan. Periodkortet gäller i 30 dagar och 20-resorskortet räcker för 20 enkelresor.

 

Pressmeddelande