Tillgänglighet

Länstrafikens mål är att alla människor ska känna att det är enkelt, tryggt och bekvämt att resa med oss. Det är din rätt att på egen hand kunna förflytta dig mellan olika platser. En nödvändighet för att ditt vardagsliv ska fungera.

Vi arbetar därför kontinuerligt med att utveckla och förbättra vår trafik och våra fordon så att vi kan tillgodose även dina särskilda behov. Att göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla är en av Länstrafikens stora utmaningar.

Några hållplatser runt om i länet har byggts om för att vara tillgängliga för personer med olika former av funktionsnedsättningar. Dessa anpassningar gynnar även övriga resenärer. Vi arbetar också tillsammans med kommuner och Trafikverket med att öka tillgängligheten till och från hållplatser och resecentra. Ska det vara attraktivt att åka kollektivt måste hela resan fungera.

Förarens ansvar

Busschauffören har ett särskilt ansvar för att se till att kunder med funktionsnedsättning kommer på och av bussen. De ska även hjälpa till med biljetthanteringen om du har svårt att klara det på egen hand.

Bekvämt

För att underlätta för dig med funktionsnedsättning, finns så kallade låggolvsbuss med plant lågt golv utan trappsteg, som är lätta att stiga på. Några av våra fordon har även rullstolsramp eller lift som gör det möjligt för dig i rullstol att komma ombord.
De turer som körs med låggolvsbuss eller fordon med hiss markeras med en rullstol i våra tidtabeller:

rullstol

Tydligt

Då våra bussar saknar inre skylt och hållplatsutrop som visar på nästa hållplats. Hjälper föraren dig, om du ber om det, att tala om när du är vid rätt hållplats.

Rollator och rullstol

Om du ska resa med en låggolvbuss, eller en buss utrustad med rullstolsramp/lift ska föraren vid behov hjälpa till så att du kommer på och av bussen.

För att din rullstol ska få följa med så får totallängden vara max 120 cm och totalbredden (mätt på bredaste stället) vara max 70 cm. Vikten för dig och ditt hjälpmedel får inte överstiga 300 kg. Rullstolen ska placeras på avsedd plats och fästanordningarna ska användas. Om inte rullstolsrampen eller fästanordningarna på bussen fungerar tillfredsställande är det förarens ansvar att du kommer fram till ditt resmål. Föraren får inte lämna dig vid hållplatsen utan att ge ett besked om hur din situation kommer att lösas.

Permobiler och el-mopedscootrar

Om du har en eldriven rullstol/permobil och den klarar av kraven på längd/bredd/vikt så är du välkommen ombord på bussen. 3 eller 4-hjuliga elmopeder/scootrar med styre är instabila fordon som inte kan tas med i bussen på ett trafiksäkert sätt.

Ledsagare

Ledsagare betalar avgift enligt Länstrafikens ordinarie taxa.

Resegaranti

Kompensation om vi inte håller vad vi lovar.

Tidtabellsförklaring

En förklaring av vad de olika symbolerna i tidtabellen betyder.

Tidtabeller

När går bussen? Här har vi samlat bussarnas alla tidtabeller.

Våra busskort

Det är alltid förmånligare att resa med ett busskort.