Ledsagning

För dig som har behov av ledsagning på din resa så kan du få kostnadsfri ledsagning. Tjänsten riktar sig främst till dig med en funktionsvariation.

Länstrafiken erbjuder ledsagning från särskilda mötesplatser till och från regionbuss alternativt från tåg (SJ, Norrtåg).

Beställ ledsagning 24 timmar innan resan

Kolla upp på förhand vilken buss- eller tågtur du vill åka med.

Om du ska börja din resa med buss ringer du  0771-100 110, öppet för bokning av ledsagning måndag-fredag kl. 08:00-17:00.
Om du ska börja din resa med SJ ring  0771- 75 75 75
Om du ska börja din resa med Norrtåg ring 0771 – 444 111

Läs mer om ledsagning här
(Samlad information om ledsagning på stationsledsagning.se. Du lämnar länstrafikens webbplats.)

 

Mötesplatser för ledsagning

Hammarstrand busstation

Utomhus -till höger om ingången till väntsalen vid bänken.

Svenstavik busstation

Utomhus – till höger om ingången till väntsalen vid bänken.

Krokoms busstation

Inomhus – väntsal

Strömsunds busstation

Inomhus – väntsal

Svegs busstation

Inomhus – väntsal. Mötesplatsen är bänken till höger när du kommer in genom huvudentrén. I det fall du behöver en ramp för att ta dig in till mötesplatsen hänvisas du till ingången stationsbyggnadens baksida.

Bräcke station

Inomhus – väntsal. I väntsalen mitt på väggen till vänster från huvudentré från gatan och sedan till vänster om träsoffan.

Utomhus – taxiskylten. Höger sida om stationshuset på kortsidan från gatan räknat. Nära taxiavstigningen. 

Åre station

Inomhus – väntsal. I väntsalen till vänster innanför dörrarna sett från spårområdet.

Utomhus – högra kortsidan av kafébyggnaden, till höger om stationshusets kortsida (sett från St Olavs väg), vid informationspunkten.

Östersunds centralstation

Inomhus – väntsal. I väntsalen till vänster innanför entrén från spårsidan sett.
Utomhus – till höger om huvudentrén på stationshuset, nära högra hörnet (sett från taxiangöring och Ringvägen), vid informationspunkten.

Östersunds busstation

Inomhus – väntsal. Bänken mittemot receptionen en trappa upp i byggnaden.