Länstrafikens tillgänglighet

Länstrafikens vill att alla människor ska känna att det är enkelt, tryggt och bekvämt att resa med oss. Vi arbetar därför ständigt med att utveckla och förbättra vår trafik, våra fordon och våra digitala tjänster. 

På- och avstigning

Några hållplatser runt om i länet har byggts om för att vara tillgängliga för personer med olika former av funktionsnedsättningar. Dessa anpassningar gynnar även övriga resenärer. Vi arbetar också tillsammans med kommunerna och Trafikverket med att öka tillgängligheten till och från hållplatser. 

Busschauffören har ansvar för att se till att resenärer med funktionsvariation kommer på och av bussen. Föraren ska även hjälpa till med biljetthanteringen om resenären har svårt att klara det på egen hand.

För att underlätta på- och avstigning finns så kallade låggolvsbuss med plant lågt golv utan trappsteg. Några av våra fordon har även rullstolsramp eller lift som gör det möjligt för resenärer med rullstol att komma ombord. De turer som körs med låggolvsbuss eller fordon med hiss markeras med en rullstol i våra tidtabeller .

Tydligare trafikinformation

Flertalet av våra bussar har informationsskyltar som visar vilken som är nästa hållplats. Föraren har också möjlighet att ropa ut särskilda utrop i högtalarsystemet.

Rullator och rullstol

Rullatorer och rullstolar kan tas med på bussen om de uppfyller våra krav på storlek och vikt. Vid resa med en låggolvbuss, eller en buss utrustad med rullstolsramp/lift ska föraren vid behov hjälpa resenären.

Eldriven rullstol/permobil kan tas med på bussen om den klarar av kraven på storlek och vikt. Läs mer i våra Resevillkor.

Ledsagare

Ledsagare betalar avgift enligt Länstrafikens ordinarie biljettpris. Mer information om ledsagning hittar du här.

Digital tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda Länstrafikens webbplats, e-tjänster och mobilapplikationer och arbetar för att uppnå grundläggande tillgänglighet.

Vår tillgänglighetsredogörelse beskriver hur Ltr.se och appen Länstrafiken Jämtland uppfyller kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och hur du kan rapportera eventuella brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Läs mer om digital tillgänglighet