Förseningsersättning

Trygghet inför resan

Information om linjer, turer, tider, busstyper, resdagar, priser m m får du:

– i tidtabellen
– av Tider & Priser tfn:  0771-100 110
– på www.ltr.se
– i Receptionen på busstationen i Östersund

Har du i tidtabellen, via upplysningen, vår hemsida eller receptionen i Östersund fått en felaktig upplysning, eller om bussen avgått före utsatt tid, och du därför missar bussen eller av oss utlovad anslutning. Då har du rätt till motsvarande transport. Bussföretaget eller Länstrafiken svarar för beställningen och betalningen.

Vid ändringar i tidtabellen annonserar vi detta på vår hemsida.

Aktuella tidtabellsförändringar

Missad handikappanpassning

Är du rullstolsburen och du erbjuds buss med annan funktion än vi utlovat är det bussföretagets ansvar. De skall hjälpa dig ombord, eller utan dröjsmål se till att du kan genomföra din resa på annat sätt. För mer information om tillgänglighet länk

Trygghet under resan

Skyltning på bussar och busstationer skall göra det enkelt för dig att genomföra resan.
Avgång – resan skall påbörjas på den tid som du blivit informerad om.
Ankomst – resan skall avslutas på den tid som du blivit informerad om.
Information – Om du behöver veta mer under din resa, fråga gärna föraren.

Kompensation om vi inte håller vad vi lovat

Den 1 april 2016 trädde en ny lag (2015:953) i kraft om kollektivtrafikresenärers rättigheter, vilket innebär att förutsättningarna vid försenad resa ändras. Lagen baseras på hur lång linjesträckning det fordon du reser med har. Linjesträckning under 15 mil och linjesträckning över 15 mil har olika regler. Nedan hittar du hur de båda skiljer sig åt. Tider och Priser på tfn: 0771-100 110 kan hjälpa dig med att reda ut hur lång linjesträckning det fordon du reser med har och vilka möjligheter du har till ersättning.

Villkor Linjesträckning under 15 mil

Förseningsersättning

Om du trots våra ansträngningar ändå blir försenad mer än 20 minuter till ditt slutmål så kompenserar vi dig genom vår förseningsersättning, där återbetalning av biljettpriset sker enligt nedan:
+ 20 – 39 minuter 50% av biljettpriset för resan
+ 40 – 59 minuter 75% av biljettpriset för resan
+ 60 minuter eller mer 100% av biljettpriset för resan

Möjlighet till annan transport

Uppstår en försening eller att en tur ställs in (oavsett orsak) där du kommer att bli minst 20 minuter sen till din slutdestination har du alltid möjlighet att ordna din resa själv, med egen bil, taxi eller annan transport och ta kostnaden för den. Du kan sedan, i efterhand, hos Länstrafiken ansöka om ersättning för gjorda utlägg, för taxi upp till 1 165 kr, eller egen bil 18.50 kr/mil(max 1 165 kr). Förseningsersättning betalas inte ut om planerade förändringar annonserats minst 3 vardagar före resdagen på Länstrafikens hemsida.

Handlingar oss tillhanda:

Ditt yrkande på ersättning tillsammans med bestyrkande originalkvitton, biljetter etc skall vara oss tillhanda inom två månader efter inträffad händelse. Du kan även registrera ditt ärende via vårt kundärendesystem som du hittar här: Förseningsersättning.

Villkor Linjesträckning över 15 mil

Förseningsersättning

Om du blir försenad och det inte beror på någon av nedanstående orsaker har du rätt till kompensation genom vår förseningsersättning, där återbetalning av biljettpriset sker enligt nedan:
+ 20 – 39 minuter 50% av biljettpriset för resan
+ 40 – 59 minuter 75% av biljettpriset för resan
+ 60 minuter eller mer 100% av biljettpriset för resan

Förseningsersättning gäller inte när försening beror på sådant Länstrafiken eller bussbolaget inte kan råda över:

– extrema väderförhållanden, akuta vägarbeten, trafikolyckor odh dylikt.
– strejk.
– planerade förändringar som annonserats minst 3 vardagar före resdagen.

Handlingar oss tillhanda:

Ditt yrkande på ersättning tillsammans med bestyrkande originalkvitton, biljetter etc skall vara oss tillhanda inom två månader efter inträffad händelse. Du kan även registrera ditt ärende via vårt kundärendesystem som du hittar här, Förseningsersättning.

Kontakta oss

Det finns flera sätt att komma i kontakt med Länstrafiken

Tidtabeller

När går bussen? Här finns bussarnas alla tidtabeller.

Våra busskort

Det är alltid förmånligare att resa med ett busskort.

Tillgänglighet

Det ska vara enkelt, tryggt och bekvämt att resa med oss.