Förseningsersättning

Vi gör såklart allt vi kan för att din resa ska bli så bra som möjligt, men ibland blir det inte som det är tänkt. Det kan bero på väder, vind eller den mänskliga faktorn. 

Trygghet inför resan

Information om linjer, turer, tider, busstyper, resdagar, priser med mera får du:

– i Länstrafikens app
– Länstrafikens kundservice tfn:  0771-100 110
– på www.ltr.se
– i receptionen på busstationen i Östersund

Vid ändringar i tidtabellen annonserar vi detta på vår hemsida 

Våra tidtabeller hittar du här. 

Trygghet under tiden du reser

Skyltning på bussar och busstationer ska göra det enkelt för dig att genomföra resan.
Avgång – resan ska påbörjas på den tid som du blivit informerad om.
Ankomst – resan ska avslutas på den tid som du blivit informerad om.
Information – Om du behöver veta mer under din resa, fråga gärna föraren.

Kompensation om vi inte håller vad vi lovat

Lag (2015:953) behandlar kollektivtrafikresenärers rättigheter när det gäller förseningsersättning. Lagen baseras på hur lång linjesträckning det fordon du reser med har. Linjesträckning under 15 mil och linjesträckning över 15 mil har olika regler. Nedan hittar du hur de båda skiljer sig åt. Länstrafikens kundtjänst på tfn: 0771-100 110 kan hjälpa dig med att reda ut hur lång linjesträckning det fordon du reser med har och vilka möjligheter du har till ersättning.

Villkor Linjesträckning under 15 mil

Förseningsersättning vid resor under 15 mil

Om du trots våra ansträngningar ändå blir försenad mer än 20 minuter till ditt slutmål så kan en återbetalning av biljettpriset ske enligt nedan:
+ 20 – 39 minuter 50% av biljettpriset för resan
+ 40 – 59 minuter 75% av biljettpriset för resan
+ 60 minuter eller mer 100% av biljettpriset för resan

Möjlighet till annan transport

Du kan vid uppkomna förseningar i trafiken ansöka om ersättning för gjorda utlägg hos Länstrafiken. För taxiresor kan Länstrafiken ersätta upp till 1 313 kr, eller för körning med egen bil är ersättningen 25 kr/mil, max 1 313 kr. Taxiresor ska bokas genom Kundservice på tel 0771-100 110.

Förseningsersättning betalas inte ut om planerade förändringar annonserats minst tre vardagar före resdagen på Länstrafikens hemsida.

Vi betalar inte ut ersättning för förlorad arbetsinkomst, missade följdresor med tex flyg, båt eller andra transporter, missade läkarbesök, parkeringsavgifter och så vidare. 

Yrka på ersättning inom två månader

Ditt yrkande på ersättning tillsammans med originalkvitton och biljetter ska vara oss tillhanda inom två månader efter inträffad händelse. 

Villkor Linjesträckning över 15 mil

Förseningsersättning vid resor över 15 mil

Om du blir försenad och det inte beror på någon av nedanstående orsaker kan du ha rätt till kompensation genom vår förseningsersättning. Återbetalning av biljettpriset kan då ske enligt nedan:
+ 20 – 39 minuter 50% av biljettpriset för resan
+ 40 – 59 minuter 75% av biljettpriset för resan
+ 60 minuter eller mer 100% av biljettpriset för resan

När gäller inte förseningsersättning?

Ersättning för förseningar betalas inte ut när förseningen beror på sådant Länstrafiken eller bussbolaget inte kan råda över:

  • extrema väderförhållanden
  • trafikolyckor eller liknande
  • akuta vägarbeten
  • strejk
  • planerade förändringar som annonserats minst tre vardagar före resdagen

Missad handikappanpassning

Busschauffören har ett särskilt ansvar

Är du rullstolsburen och du erbjuds buss med annan funktion än vi utlovat är det bussföretagets ansvar. De ska hjälpa dig ombord eller utan dröjsmål se till att du kan genomföra din resa på annat sätt. För mer information om tillgänglighet besök Länstrafikens sida om tillgänglighet

Ansök om förseningsersättning

Skapa ditt förseningsersättningsärende via länken nedan och klicka på ”Skicka”. Bifoga eventuella färdbevis och kvitton till Länstrafiken, Kundservice, Hamngatan 14, 831 31 Östersund. Markera biljetterna med ditt ärendenummer som du får när du skickar in ditt ärende.

Ditt yrkande på ersättning tillsammans med bestyrkande kvitton, biljetter etc ska vara oss tillhanda inom två månader efter inträffad händelse. 

Skapa förseningsersättningsärende