Bussresenärer litar på Länstrafiken

Bussen kommer i tid och resenärerna känner sig trygga att åka med Länstrafiken, det visar en ny sammanställning ur Kollektivtrafikbarometern 2017.

Sex av tio, 61 procent, anser att bussen kommer i tid och sju av tio, 72 procent, känner sig trygga med Länstrafiken. Att jämföra med 46 procent respektive 66 procent i riket som helhet.

– Att komma i tid och att våra resenärer ska känna sig trygga med oss är grunden för bra kollektivtrafik. Därför känns det självklart bra att vi placerar över snittet, säger Per-David Wennberg, vd för Länstrafiken Jämtlands län.

Trots fina siffror som ligger över rikssnittet får Länstrafiken signaler om att många ändå känner sig otrygga. Framförallt på och omkring bussterminalen vid Gustav IIIs Torg i Östersund.

– Vi har tagit de signalerna till oss och jobbar aktivt för att skapa en ännu bättre och tryggare miljö på och runt bussen, säger Per-David Wennberg.

Kollektivtrafikbarometern, som tas fram av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik, innehåller en rad frågor kring kvalitet och service gällande kollektivtrafiken i Sverige.

Undersökningen visar att män åker buss framförallt för att det är prisvärt och för att undvika stress. Kvinnor åker kollektivt för att värna miljön. Barometern visar också att arbetspendlare väljer kollektivtrafik för att undvika stress och kunna utnyttja tiden till annat.

– Vi har stora förutsättningar för att öka antalet jobbpendlare eftersom vår kollektivtrafik erbjuder det en pendlare söker: punktlighet, trygghet, tid över till annat och stressminimering, säger Per-David Wennberg.

För mer information kontakta:
Per-David Wennberg, vd Länstrafiken
063-55 41 321
per-david@ltr.se