Björnänge

Med anledning av att Gamla Björnängevägen/väg 659 är under ombyggnad och på vissa delar avstängd får skolbussen förändrad färdväg fr.o.m 2019-04-22. Detta innebär att det längs Gamla Björnängevägen har inrättats tillfälliga vändplatser för skolbussen. Vändplatserna används som hållplats för barn som bor längs sträcka där vägen är avstängd. Se karta

Avgångstid östra vändplatsen kl. 07:30

Avgångstid västra vändplatsen kl. 07:45

Uppdaterat 2019-04-10

Om du har ytterligare frågor kontakta Länstrafiken e-post info@ltr.se tfn: 0771-100 110