Biljettkontroller i kollektivtrafiken

Att åka kollektivt är inte gratis och det är viktigt att alla betalar för sig. Genom att öka andelen betalande ombord tar vi ansvar gentemot våra betalande kunder och kan skapa de allra bästa resmöjligheterna för dem.

Syftet med biljettkontrollerna är att förebygga fuskåkning och få fler kunder att betala för sig. Fuskåkning kan i förlängningen innebära vi kan bli tvungna att prioritera om trafiken eftersom vi får felaktig statistik och i värsta fall kan turer bli inställda. Det i sin tur kan göra att våra resenärer inte når sina resmål och att vi inte längre kan erbjuda lika många avgångar som tidigare.

Vi tar också ansvar för de skattemedel som subventionerar vår kollektivtrafik. Om några väljer att inte betala för sig så innebär det att andra betalar deras biljetter. Det vill varken vi eller våra betalande resenärer.

Tilläggsavgift
Saknar du giltigt färdbevis eller uppvisar felaktigt eller ogiltigt färdbevis åläggs du att utöver ordinarie pris för resan betala en tilläggsavgift på 1500 kr. Det ingår inte i våra kontrollanters uppgifter att bedöma om du avsiktligt eller oavsiktligt åkt buss utan giltigt färdbevis. Har du löst en biljett eller köpt busskort som är rabatterat ska du kunna uppvisa giltig id-handling eller intyg. 

Betalning
Betalningsförbindelsen undertecknas av dig och du får med dig den. Tilläggsavgiften, 1 500 kr, ska betalas till bankgiro 269–0071.
Ange betalningsförbindelsens kontrollnummer (står i övre högra hörnet) samt ditt namn på inbetalningen, till exempel nr 473, Nisse Nisseson. Betalning ska ske inom 10 dagar från den dag tilläggsavgiften utfärdats. 

Anser du att beslutet om tilläggsavgift är felaktigt?
Din
 bestridan måste inkomma skriftligt inom 7 dagar efter det datum då tilläggsavgiften är utfärdad. En överklagan måste innehålla ditt namn, adress, telefonnummer samt eventuell e-postadress. Ange kontrollnumret och berätta kortfattat och tydligt varför du anser att beslutet är felaktigt.
Bestridan skickas till:
Region Jämtland Härjedalen, Område kollektivtrafik (Länstrafiken), Hamngatan 14, 831 34 Östersund eller per e-post till ltrkundservice@regionjh.se

Kontroller
Våra kontrollanter kommer från Securitas och det kommer tydligt att framgå att de arbetar som biljettkontrollanter. Länstrafiken kommer att utföra biljettkontroller periodvis under hela året.