Värdesäkra ditt kort

Värdesäkra ditt röda busskort så kan det spärras och ersättas om du förlorar det eller om kortet går sönder. Du betalar enbart en ny kortavgift. Värdesäkringen gäller oavsett om du reser med stads- eller regiontrafiken. Kvarvarande resor eller dagar flyttas över till det nya kortet.

Har du inte värdesäkrat ditt busskort ersätts det inte.

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD