Ungdomskort

Kortet är för dig som är 6-19 år och folkbokförd i:

Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund

Ungdomskortet ger dig fritt resande i hela länet året om med regiontrafiken, stadstrafiken (ej nattbussarna) samt på Norrtåg inom länet. Det är din kommun som bekostar kortet – och du ska komma ihåg att det är en värdehandling. 

Du måste visa ditt ungdomskort när du ska resa 

Om du inte kan uppvisa ett giltigt resebevis – ungdomskortet eller en biljett- kan du nekas att resa med bussen. Kom ihåg att kortet är personligt och får inte lånas ut till någon annan. Om det vid en kontroll visar sig att du har lånat ett kort eller lånat ut ditt så kan kortet beslagtas av föraren. Om kortet är trasigt funkar det inte på bussens biljettmaskin. Då måste du byta ut ditt kort så snart som möjligt för att inte riskera att du nekas att åka med.

Ditt ungdomskort är en värdehandling – så var rädd om kortet! 

Det är också viktigt med att kunna visa ett giltigt resebevis eller biljett så att din resa blir registrerad. Registreringen är det som mäter resandet och som ligger som underlag för att planera busstrafiken och tillgången till bussar på den sträckan.

Trygg och säker resa – allas ansvar

Före resan:

 • Ha koll på trafiken när du rör dig längs vägen
 • Ha alltid reflex
 • Ha ficklampa eller lys med mobilen när det är mörkt ute, men tänk på att inte lysa direkt mot bussen så att föraren får ljuset i ögonen
 • Visa gärna busschauffören att du vill åka med
 • Om ni är många som ska åka till skolan, vänta stilla på din tur att kliva på. Det kan vara farligt att stöka runt bussen och det finns halkrisker på vintern.
 • Du som är äldre, låt de yngre barnen kliva på först.

Under resan:

 • Sitt på din plats och använd säkerhetsbältet.
 • Släng eventuellt skräp i papperskorgen
 • Tänk på ljudnivån i bussen. Prata i normal samtalston och ta hänsyn till andra resenärer.
 • När du ska kliva av, ta det lugnt och vänta på din tur. Tänk på att det kan vara trafik nära bussen och det kan vara halt.
 • Du som är äldre, låt de yngre barnen kliva av före och håll gärna ett öga på dem i trafikmiljön.

Hur gör jag om jag tappat bort mitt kort eller om det är trasigt?

Du behöver snarast kontakta din  kommun för att beställa ett nytt. Det är en självrisk, alltså en kostnad, på 125 kronor vid ny beställning. Det nya kortet och faktura skickas sedan till din folkbokföringsadress. Bor du i Östersunds kommun hämtar och betalar du det nya kortet i receptionen på Östersunds bussterminal. Anmälan om trasigt eller borttappat kort hittar du mer information om på respektive kommuns hemsida, se nedanstående länkar:

Bergs kommun
Bräcke kommun
Härjedalens kommun
Krokoms kommun
Ragunda kommun
Åre kommun
Östersunds kommun

Under sommaren har Länstrafiken längre handläggningstid för tillverkning av Ungdomskort.

Har du övriga frågor kan du ringa helgfri måndag-fredag mellan kl 08.00-12.00 på telefon

Bergs kommun
0687-161 00
Bräcke kommun
0693-161 00
Härjedalens kommun
0680-161 00
Krokoms kommun
0640-161 00
Ragunda kommun
0696-68 20 00
Åre kommun
0647-161 00
Östersunds kommun
063-14 30 00

Kommunen kontrollerar uppgifterna och makulerar det gamla kortet samt beställer ett nytt från Länstrafiken. 

Villkor

 • Resenärer mellan 6 och 14 år ska kunna verifiera sin identitet på något sätt. Det kan ske genom legitimation, att visa ett bankkort eller via kontaktuppgifter till vårdnadshavare. För resenär över 15 år ska giltig legitimation kunna uppvisas. Om legitimation, på begäran vid biljettkontroll, inte kan uppvisas kommer kortet att spärras.
 • Ungdomskortet gäller ej för resor med nattbussarna i Östersunds stadstrafik.

Kortets giltighet

Ungdomskortet gäller från 1 januari det år barnet fyller 6 år t.o.m. 31 december det år ungdomen fyller 19 år och skickas per post första gången utan kostnad till användaren. Kortets giltighet kan omedelbart spärras i biljettsystemet t.ex. om personen inte längre är kommuninvånare eller om man på något sätt missbrukar giltigheten och villkoren för användandet.

Aktivering av kort

Ungdomskortet är aktiverat när det skickas ut, därefter måste samma kort aktiveras i januari varje år för att fortsätta vara giltigt. Används kortet regelbundet sker detta automatiskt. Men om ungdomskortet inte används under januari måste det aktiveras på bussens biljettmaskin.

Resor utanför länet

Ungdomskortet gäller för resor inom Jämtlands län. När du ska resa med trafik som passerar länsgränsen gäller olika regler.

 • Linje 40 – Östersund – Örnsköldsvik. För resor utanför Jämtlands län gäller Ungdomskort som delbetalning.
 • Linje 45 – Östersund – Gällivare. För resor norrut från Östersund gäller Ungdomskort som delbetalning.
 • Linje 46 – Östersund – Mora. Sträckan Sveg – Mora gäller Ungdomskort hela vägen.
 • Linje 56 – Sveg – Ljusdal. För resor utanför Jämtlands län gäller Ungdomskort för hela resan.
 • Linje 63 – Östersund – Umeå. För resor utanför Jämtlands län gäller Ungdomskort som delbetalning.
 • Norrtåg – Ungdomskortet gäller på sträckan Bräcke-Storlien. Ungdomskortet gäller inte som delbetalning.

Vi uppmuntrar kollektivt resande

Satsningen på ungdomskort gäller tills vidare. Vi hoppas att ungdomarnas kollektiva resande ska öka och att det även ska uppmuntra övriga medlemmar i familjen att åka mer kollektivt. 

 •  

 

 

 

 

 

 

 

Läs om våra andra biljettyper här.