Smartkort

Smartkort är ett årsabonnemang på Periodkort eller Länskort som betalas månadsvis via autogiro. Efter första året som är bindande gäller en månads uppsägningstid. Kortet är opersonligt vilket gör att du kan låna ut det.

Giltighet

Kortet gäller antingen för fritt antal resor i hela Länstrafikens linjenät (Länskort) eller på en vald ressträcka (Periodkort) med Länstrafiken och Stadsbussarna i Östersunds tätort. Smartkortet är också giltigt på Norrtåg (inom länet). Undantaget är Närtrafik*.

Läs mer om Länskort
Läs mer om Periodkort

Köpa kortet

Smartkortet beställer du hos Länstrafiken eller på Bussterminalen i Östersund, skriv ut blanketten, fyll i och underteckna den. Skicka blanketten eller kom in personligen till Länstrafiken, blanketten kan även lämnas i receptionen Bussterminalen i Östersund. Det nya Smartkortet skickas till den adress du angivit i ansökan, inom sju arbetsdagar, observera att handläggningstiden är längre under sommarperioden. Sedvanlig kreditkontroll görs varvid kreditupplysning inhämtas. Autogiroavdraget görs från ditt konto den 27 innevarande månad. Om introduktionsmånaden inte blir en hel månad, betalar du från första resdagen.

Beställningsblankett Smartkort (skrivbar pdf, måste dock skrivas ut och undertecknas innan den skickas till Länstrafiken)

Avtalsförhållande – villkor

Smartkortet baseras på ett 12-månadersavtal. Ingånget avtal kan inte sägas upp under pågående 12-månadersperiod. Om du inte skriftligen till Länstrafiken säger upp avtalet en (1) månad innan utgången av 12-månadersperioden, förlängs Smartkortet med en (1) månad i taget efter utgången av den initiala 12-månadersperioden. Därefter gäller en uppsägningstid om en (1) månad. Uppsägningen ska ske skriftligen till Länstrafiken.

Åldersgräns

Smartkortet gäller från den dag du fyller 20 år.

Resor över länsgräns Smartkort Länskort

När du ska resa med trafik som passerar länsgränsen gäller olika regler. Observera att nedanstående regler gäller för dig som har ett Smartkort Länskort.

Tåg

Norrtåg Sundsvall-Östersund-Storlien. Smartkortet gäller för resor inom Jämtlands län men inte som delbetalning vid resa över länsgräns.

Busslinjer över länsgräns där Smartkortet Länskort gäller hela sträckan:

  • Linje 46 Östersund-Mora
  • Linje 56 Sveg-Ljusdal.

Busslinjer där Smartkortet Länskort kan användas som delbetalning:

  • Linje 40 Östersund-Örnsköldsvik
  • Linje 45 Östersund-Gällivare

Biljettkontroll

Vid en biljettkontroll är det viktigt att kortinnehavaren kan styrka sin ålder. Läs mer om biljettkontroll här

* Närtrafik kan nyttjas för att komma till orter inom kommunen som har affär, bank eller annan service. Här gäller endast enkelbiljett. Lägsta avgift är 20 kronor. Oavsett var du bor i länet, får du information och beställer resan på telefonnummer 0771-82 00 83. Beställning måste ske vardag före resdag kl 08.00–17.00.

 

Norrlandsresan

För resor över länsgräns och resor i andra norrlandslän.

Våra busskort

Det är alltid förmånligare att resa med ett busskort.

Tidtabeller

När går bussen? Här har vi samlat bussarnas alla tidtabeller