Elevkort

Elevkort används av grundskole- och gymnasieelever i Strömsunds kommun. Övriga kommuner tillhandahåller Ungdomskort. Elevkortet är ett färdbevis för resor till/från skolan, elevkortet gäller för 2 resor per skoldag, ej giltigt lördagar, söndagar, helgdagar eller lov. Varje resa inkluderar övergång till annan tur inom 1 timme från ankomsttid. Övergång kan göras flera gånger på varje resa. Elevkortet är personligt och registreras på skolan. Det är endast skolan som kan beställa elevkort.

Fritidsmärke

Ett elevkort kan uppvärderas med ett s k Fritidsmärke. På datachipet i kortet programmeras fritidsmärkesgiltighet. Med Fritidsmärke kan eleven åka obegränsat i hela länet under terminen. Uppvärdering görs ombord på buss eller i bussterminalens reception i Östersund. För information om priser för Fritidsmärke se Priser

Våra busskort

Det är alltid förmånligare att resa med busskort.

Tidtabeller

När går bussen? Här har vi samlat bussarnas alla tidtabeller.