Årskort Senior med ersättning från Försäkringskassan

Länstrafiken styrelse beslutade 2018-09-19 att personer med 100% sjuk- eller aktivitetsersättning ska få möjligheten att teckna sig för ett Årskort Senior, 2018-11-20 beslutade regionfullmäktige detsamma. När det gäller att teckna sig för Årskort Senior, oavsett personens ålder, är det enbart personer med omfattning 100% sjuk- eller aktivitetsersättning som har den rätten. Möjligheten att ansöka införs med startdatum 2019-01-01.

Tillvägagångssätt vid ansökan

 • Särskild ansökningsblankett fylls i av sökande, ansökningsblanketten kan antingen postas eller tas med till receptionen Östersunds bussterminal med nedanstående ytterligare dokumentation. Kom ihåg att underteckna blanketten. Beställningsblankett Årskort Senior aktivitet och sjukersättning
 • Sökande bifogar kopia av/visar ”beslutsbrev” utfärdat av Försäkringskassan.
  Beslutsbrevet innehåller:

  • Personuppgifter
  • Omfattning av ersättning
  • Giltighetstid
 • Sökande bifogar kopia av/visar giltig ID-handling
 • Sökande bifogar/visar eventuell fullmakt om ansökan görs via ombud, ombud ska vid uthämtande av kort också visa bådas giltiga ID-handlingar.
 • Ansökan av Årskort Senior kan göras genom besök i receptionen Östersunds bussterminal eller genom post till:
  Länstrafiken Jämtland,
  Hamngatan 14,
  831 34 Östersund.
 • Länstrafiken har som max 14 dagar handläggningstid, observera att det under jul- och sommarperioden kan förekomma längre handläggningstider.

Villkor

 • Busskortet har en giltighet baserat på giltighetstiden för beslut utfärdat av Försäkringskassan eller som max 10 år, ny skriftlig ansökan måste ske senast en månad innan giltighetstiden för busskortet gått ut om den sökande vill och har rätt till att förlänga sitt avtal.
 • Betalningsvillkor för detta typ av kort är förskottsbetalning månads- eller årsvis. Då du betalar i förskott regleras din månadskostnad vid första dragningen. Detta gör att du kan få en högre kostnad vid första dragningen. Den högre summan täcker upp för den redan nyttjade resperioden.
 • Betalning sker via autogiro med månatliga dragningar alternativt kontant betalning i receptionen Östersunds bussterminal för hela giltighetstiden vid ansökningstillfället.
 • Kortavgift tillkommer. Priser
 • Vid biljettkontroll eller på förfrågan av personal ombord ska innehavaren kunna visa:
  • Giltig ID-handling
  • Intyg utfärdat av Försäkringskassan.
 • Du är själv ansvarig att meddela Länstrafiken Jämtland om din omfattning förändras, vid förändrad omfattning till en lägre nivå är du inte längre behörig att nyttja Årskort Senior.
 • Övriga gällande resevillkor är detsamma som för Årskort Senior.

Frågor och svar

Vad är en godkänd ID-handling?

Som godkänd ID-handling följer vi Skatteverkets riktlinjer avseende godkända ID-handlingar. Godkända id-handlingar: id-kort…

Måste beslutsbrevet tas med vid ny ansökan?

Ja, beslutsbrevet ska finnas med varje gång ny ansökan görs.

Jag vill betala kontant för mitt Årskort Senior, hur gör jag?

Det är möjligt att betala kontant för Årskort Senior för hela din giltighetstid….

Vart vänder jag mig med min ansökan?

Du kan antingen posta din ansökan, se nedanstående adress eller besöka Östersunds bussterminal….

Varför drogs det ett högre belopp än månadspriset vid första dragningen på mitt konto?

Då du betalar med autogiro i förskott regleras din månadskostnad vid första dragningen….

Vad händer vid en biljettkontroll när en kontrollant ser att jag inte har åldern inne för att resa med ett Årskort Senior?

Alltid när du reser med ditt Årskort Senior på dessa villkor måste du…

Kan någon annan än jag själv lämna in ansökningsblanketten?

Du kan ge någon fullmakt att lämna in din ansökan, person med fullmakt…

Årskort Senior har en bindningstid, kan jag säga upp mitt kort under denna perioden?

Årskort Senior har en bindningstid om 12 månader första året efter tecknande, därefter…

Vad gäller om jag vill ta med mig barn ombord på bussen och reser med ett Årskort Senior?

Högst två barn under 7 år reser gratis i betalande vuxens sällskap, Årskort…

Vad händer om min omfattning förändras till lägre än 100%?

Du är själv ansvarig att meddela Länstrafiken Jämtland om din omfattning förändras, vid…

Jag har en kombination av sjukersättning och aktivitetsersättning, har jag rätt att teckna mig för Årskort Senior?

Om omfattningen tillsammans är 100% har du rätt att teckna dig för Årskort…

I vilken omfattning måste min ersättning vara för att kunna teckna mig för ett Årskort Senior?

Du måste ha en omfattning om 100% för att kunna teckna Årskort Senior…