20-resorskort

Gäller för 20 resor mellan två valda orter. Resorna kan nyttjas under två år och själva laddningen av kortet ska aktiveras inom ett år från köptillfället. Kortet är opersonligt vilket gör att du kan låna ut det. Det är också möjligt att åka flera personer på samma busskort vilket innebär att det dras 2 resor för 2 personer, 3 resor för 3 personer osv, maxantalet är 6 resenärer på samma kort. Observera att du måste säga till busschauffören innan 20-resorskortet läses av när du vill nyttja möjligheten att resa flera resenärer på samma kort.

Priset för ett 20-resorskort beror på hur lång ressträcka du valt. Räkna fram ditt pris

Första gången du köper ett busskort kostar själva kortet 50 kr.

Giltighet

20-resorskortet är giltigt på Länstrafikens bussar. Pendlar du till eller från Östersund gäller det även på Stadsbussarna. Gäller inte på Norrtåg, Närtrafiken eller flygbussen.

Vid resa som innebär bussbyte måste byte ske inom 60 minuter. Görs bussbyte efter 60 minuter dras ytterligare en resa.

20-resorskortets ålderskategorier:

  • Barn/Ungdom fr. 7 år t.o.m den dag du fyller 20 år, erhåller 50% rabatt av vuxenpriset.
  • Ungdom 20-25 år, erhåller 25% rabatt av vuxenpriset.
  • Vuxen från 26 år.
  • Senior från fyllda 65 år, erhåller 25% rabatt av vuxenpriset.

Biljettkontroll

Vid en biljettkontroll är det viktigt att kortinnehavaren kan styrka sin ålder.

Reskassa

Har du pengar i Reskassan på ditt busskort kan du betala för enkelbiljetter på annan sträcka än din valda. Reskassan ger dig 10% rabatt på enkelbiljettpriset.