Bättre information om trafikstörningar

Nu blir det lättare att kolla om bussen är i rätt tid i Länstrafikens app eller på hemsidan ltr.se. Från och med i måndags syns eventuella förseningar och inställda turer både i appen och på hemsidan.

– Självklart hoppas jag att vi inte behöver gå ut med särskild information om förseningar men vi vet att det sker och då vill vi att resenärerna ska få besked direkt, säger Stina Pihlström, marknadskoordinator på Länstrafiken Jämtland.

Vintern 2016/17 var exceptionell med många dagar med riktigt besvärligt väglag som innebar både förseningar och inställda bussturer som drabbade resenärer. Nu har Länstrafiken ett system för att snabbt få ut information. Busschauffören kontaktar trafikledaren på det trafikföretag som kör aktuell linje som direkt lägger ut information kring trafikstörningen på webben/appen.

– Med det här systemet kommer vi att kunna informera om trafikstörningar dygnet runt, året runt, både för Länstrafiken och Stadsbussarna, säger Stina Pihlström.

Ungefär hälften av Länstrafikens bussar och alla stadsbussar i Östersund har utrustats med en sändare som i realtid skickar en signal till ett datorsystem. På så sätt kan resenären se vart bussen befinner sig samt få en uppskattad ny avgångstid.

– Det är framförallt våra stomlinjer, alltså större linjer som matar mot Östersund som har dessa sändare. Vi önskar att vi kunnat utrusta alla Länstrafikens bussar, men det är ett dyrt system och vi har helt enkelt inte haft råd att utrusta alla bussar ännu, säger Stina Pihlström.
Länstrafikens sida för trafikstörningar www.ltr.se/trafiklaget-just-nu