Länstrafiken Jämtland

Länstrafikens uppdrag

Länstrafiken har på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen ansvaret för att samordna, planera, upphandla och marknadsföra kollektivtrafiken i Jämtlands län. Trafikutbudet bestäms av regionens kommuner och kollektivtrafikmyndighet. Vill du påverka utbudet av kollektivtrafik i just din kommun skall du ta kontakt med kommunens trafiksamordnare. Kontaktuppgifter till kollektivtrafikmyndigheten samt till kommunernas trafiksamordnare hittar du här.

Länstrafiken vill stärka attityden till det kollektiva resandet – helt enkelt man skall gilla att åka buss. Vi vill att det skall kännas självklart. Att det är helt rätt för den miljö vi vistas i men också för individens inre miljö. Man känner sig nöjd och på köpet får man egen tid. Vi vill sätta individen, privatekonomin och miljön i fokus.

Under trafikåret 2016 gjordes 2,4 miljoner resor med Länstrafiken. Verksamheten består av linjetrafik med buss, tåg och linjebil samt interregional trafik i norrlandslänen. Både buss och linjebilstrafiken sköts av ca 100 trafikentreprenörer. Bolaget äger därför inga fordon. Entreprenörerna är utvalda efter anbudsprövningar vilket borgar för en kraftfull produktivitetsutveckling i verksamheten.

Ägare

Region Jämtland Härjedalen är ägare och finansiär. Länstrafiken är ett aktiebolag med en styrelse bestående av folkvalda politiker. Läs mer

Skicka paket med bussen

Länstrafiken bedriver också godsverksamhet med terminaler i Östersund, Sveg och Strömsund. Läs mer om Bussgods

Adress och telefon

Länstrafiken i Jämtland AB
Hamngatan 14
831 34 Östersund

tel: 063-55 41 320 växeln öppen måndag-fredag kl. 9.00-15.00
fax: 063 – 10 76 17

e-post

Org.nummer

556437-0194

Plusgiro

3 61 89-9

Bankgiro

5348-4333