Varför sänks priserna på kortare resor och höjs för längre resor?

Länstrafikens uppdrag är att få fler att åka kollektivt. De allra flesta i länet reser kortare än 3 mil. Därför har Länstrafiken störst möjlighet att få fler resenärer genom att sänka priset på dessa resor. Vi har också sett att de korta resorna har varit orimligt dyra, jämfört med de längre.

Exempel Brunflo och Strömsund tidigare och nuvarande pris:

Biljettpriset på en bussresa tur och retur mellan Brunflo och Östersund har tidigare varit 96 kronor. Motsvarande resa mellan Strömsund och Östersund har varit 372 kronor. Reskostnaden per mil för den kortare resan blev då 30 kronor, medan den längre resan kostade 18,60 kronor per mil.

Jämför vi priset med ett busskort Brunflo – Östersund respektive Strömsund – Östersund var milkostnaden 17,50 kronor respektive 3,70 kronor, om vi räknar med 35 resor (tur och retur) per månad.

Det nya biljettpriset per mil Brunflo – Östersund blir 25 kronor jämfört med 18,50 kronor för Strömsund – Östersund.

Med det nya Periodkortet blir priset 15,20 kronor per mil mellan Brunflo och Östersund, jämfört med 4,30 kronor mellan Strömsund och Östersund.

Med ett Smartkort blir priset något lägre jämfört med om du haft ett Länskort sedan tidigare. Byter du till ett Smartkort med giltighet som ett Periodkort blir priset ännu lägre.

Exempel Stugun tidigare och nuvarande pris

Reser 5,2 mil
Tidigare pris med Länskort: 7,20 kr/mil
Nuvarande pris med Länskort: 8,30 kr/mil
Nuvarande pris med Periodkort: 7,40kr/mil
Nuvarande pris med Smartkort Län: 7,00 kr/mil
Nuvarande pris med Smartkort Period: 6,30/mil

Exempel Bräcke tidigare och nuvarande pris

Reser 6,9 mil
Tidigare pris med Länskort: 5,40 kr/mil
Nuvarande pris med Länskort: 6,20 kr/mil
Nuvarande pris med Smartkort Län: 5,30 kr/mil

Ovanståendet är räknat på att kunden gör 35 resor per månad.

Milkostnaden blir alltså fortfarande avsevärt lägre för den som reser längre. Och jämfört med pendlingskostnaden med bil, blir besparingen flera tusen kronor per månad beräknat på Skatteverkets skattefria ersättningen 18,50 kr/mil för bil.