Varför byter ni busskort?

De nya korten är säkrare. Länstrafikbolag på andra håll i landet har fått sina kort manipulerade och oärliga människor har kunnat tillgodose sig resor man inte varit berättigad till. I Jämtlands län har vi varit förskonade från detta men i förebyggande syfte väljer vi att göra ett kortbyte vilket också ligger i linje med vår riskanalys.