Kan jag byta mitt kort på bussen?

Om du har ett gammalt kort kan du fortsätta resa på det fram till årsskiftet. Är du i behov av att ladda ditt busskort får du ett nytt kort gratis av busschauffören när du laddar. Efter årsskiftet kostar ett nytt kort 50 kr. Busschauffören kan inte hjälpa dig att föra över resor eller reskasseladdning från ett gammalt kort till ett nytt busskort. Läs mer om hur du går tillväga om du har behov av att få hjälp med överföring från ett gammalt kort här.