Jag har fått ett nytt busskort måste jag värdesäkra det igen?

Ja, du måste värdesäkra ditt busskort på nytt. Ett värdesäkrat kort kan spärras och ersättas om det förloras. Vid förlust av ditt busskort betalar du enbart en ny kortavgift och får kvarvarande resor/dagar insatta på ett nytt kort.

Vill du värdesäkra ditt kort skicka ett mail till info@ltr.se med följande uppgifter:
Busskortets kortnummer
För- & Efternamn
Födelsedatum (ååmmdd)
Telefonnummer
Adress
Postnr
Ort
E-post