Finns några undantag kring kontantfritt?

Anropsstyrd trafik och Närtrafik kommer fortsättningsvis att hantera kontanter. Trafiken utförs av lokala taxibolag och den betalmetod de använder gäller fortsättningsvis också.