Behöver alla byta busskort?

Nej, innehavare av Ungdomskort, Skolkort, Företagskort, Smartkort, Årskort Senior, Färdtjänstkort och de som sedan i maj 2016 fått det nya röda kortet med ett vitt z i mitten av kortet behöver inte byta kort. Här kan du se hur busskorten skiljer sig åt i utseende.