Samlingstabell 631 Funäsdalen – Vemdalen – Sveg

Till och med: 2017-12-09 Från och med: 2017-12-10
O

Få tidtabellen (pdf) direkt till din epost

Gäller: 2017-08-24 - 2017-12-09

631 Funäsdalen - Vemdalen - Sveg

Linjenummer 631 164 631 631 631 631 631 164 631 164 631 164 631 631 164 631
Dagar M-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FLLLLSoHSoHSoH
Anmärkning Ä n Ä Ä q q Y Y Y
Funäsdalen bussgaraget- 05:40 ------- 06:30 - 15:40 -- 16:40 -
Funäsdalen bstn- 05:50 -- 13:10 -- 17:15 - 06:40 - 15:50 - 13:00 16:50 -
Tjärnbräcka- x ----- x - x - x -- x -
Långå-- 06:35 -------------
Långå vsk- x x - x -- x - x - x - x x -
Hede- 06:50 --------------
Hede- 06:55 06:50 06:50 13:55 -- 18:10 - 07:35 - 16:45 - 13:55 17:45 -
Hedeviken vsk- x - x x -- x - x - x - x x -
Vemdalen by 07:00 07:15 -- 14:20 - 17:15 18:35 18:35 07:55 08:00 17:10 17:10 14:20 18:10 18:10
Björnrike vsk x --- x - x - x - x - x x - x
Vemhån x --- x - x - x - x - x x - x
Ransjö--- x ------------
Remmet x --- x - x - x - x - x x - x
Överberg norra vsk x -- x x - x - x - x - x x - x
Överberg övre väg x ---------------
Överberg södra vsk x -- x x - x - x - x - x x - x
Sveg jvst 07:55 -- 07:55 15:15 15:15 18:00 - 19:25 - 09:00 - 18:00 15:15 - 19:00
Svegs flygplats----- 15:25 ----------

Gäller: 2017-08-24 - 2017-12-09

631 Sveg - Vemdalen - Funäsdalen

Linjenummer 631 631 164 631 631 631 631 631 631 631 164 631 631 631 164 631 164 631 631 164 631 631 631 164
Dagar M-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FLLLSoHSoHSoHSoHSoHSoHSoH
Anmärkning n n Ä a Ä I n Ä q n n Y Y Y j
Svegs flygplats------------ 20:30 ------- 16:10 ---
Sveg jvst- 06:05 -- 14:10 14:10 15:45 15:45 16:15 17:15 -- 20:40 21:35 - 16:10 -- 07:05 - 16:20 17:10 21:35 -
Överberg södra vsk- x -- x x x x x x --- x - x -- x -- x x -
Överberg övre väg---- x - x x ----------------
Överberg norra vsk- x -- x x x x x x --- x - x -- x -- x x -
Remmet- x --- x -- x x --- x - x -- x -- x x -
Ransjö---- 15:00 - 16:35 16:35 ----------------
Vemhån- x --- x -- x x --- x - x -- x -- x x -
Björnrike vsk- x --- x -- x x --- x - x -- x -- x x -
Vemdalen by- 06:50 10:30 -- 15:05 - 17:15 17:10 18:00 18:05 -- 22:25 10:55 17:00 17:05 - 07:55 10:55 - 18:00 22:20 23:55
Hedeviken vsk-- x -- x -- x - x -- x x - x -- x -- x x
Hede 05:30 - 11:00 -- 15:30 -- 17:30 - 18:25 -- 22:45 11:15 - 17:25 07:00 - 11:15 -- 22:40 00:15
Långå vsk x - x 11:15 - x ---- x 18:40 - x x - x x - x -- x -
Långå--- 11:20 ------- 18:45 ------------
Tännäs-- A -- A ---- A -- A A - A -- A -- A -
Funäsdalen bstn 06:25 - 12:00 -- 16:25 ---- 19:25 -- 23:35 12:10 - 18:25 07:55 - 12:10 -- 23:35 -
Funäsdalen bussgaraget---------- 19:30 --- 12:15 - 18:30 -- 12:15 ----