Samlingstabell 615 Överturingen – Handsjöbyn – Rätan – Svenstavik

Få tidtabellen (pdf) direkt till din epost

Gäller: 2016-12-11 - 2017-12-09

615 Överturingen - Handsjöbyn - Rätan - Svenstavik

Linjenummer 615 46 615 46 46 46 46 46 46 46
Dagar M-FM-FM-FM-FM-FLLLSoHSoH
Anmärkning i Ä a Ä Ä
Överturingen-- 07:05 -------
Handsjön-- x -------
Handsjöbyn-- x -------
Tempo 05:38 - x -------
Rätan 05:40 07:30 07:40 11:40 17:40 08:20 11:40 17:30 11:40 19:30
Lillsved x x x x x x x x x x
Åsarna bstn 06:00 08:00 08:00 12:00 18:00 08:40 12:00 17:50 12:00 19:50
Brånan- x x x x x x x x x
Rörösjön- x x x x x x x x x
Svenstavik bstn- 08:20 08:25 12:20 18:20 08:55 12:20 18:10 12:20 20:10

Gäller: 2016-12-11 - 2017-12-09

615 Svenstavik - Rätan - Handsjöbyn - Överturingen

Linjenummer 46 615 46 615 615 46 46 46 46 46 46
Dagar M-FM, Ti, ToM-FO, FM, Ti, ToM-FLLSoHSoHSoH
Anmärkning Ä a Ä a a Ä k
Svenstavik bstn 08:00 - 13:20 14:00 15:40 18:10 08:00 13:20 08:00 13:20 18:10
Rörösjön x - x x x x x x x x x
Brånan x - x x x x x x x x x
Åsarna bstn 08:15 - 13:40 14:20 16:00 18:25 08:15 13:40 08:15 13:40 18:25
Lillsved x - x x x x x x x x x
Rätan 08:35 13:20 14:00 14:40 16:20 18:45 08:35 14:00 08:35 14:00 18:45
Handsjöbyn- x - x x ------
Handsjön- x - x 16:40 ------
Överturingen- 13:50 - 15:10 -------