Samlingstabell 615 Överturingen – Handsjöbyn – Rätan – Svenstavik

Få tidtabellen (pdf) direkt till din epost

Gäller: 2017-12-10 - 2018-04-22

615 Överturingen - Handsjöbyn - Rätan - Svenstavik

Linjenummer 46 615 46 46 46 46 46 46 46 46
Dagar M-FM-FM-FM-FLLLSoHSoHSoH
Anmärkning Ä a Ä Ä M q
Överturingen- 07:05 --------
Handsjön- x --------
Handsjöbyn- x --------
Tempo- x --------
Rätan 07:30 07:40 11:40 17:40 08:20 11:40 17:30 11:40 17:30 19:30
Lillsved x x x x x x x x x x
Åsarna 08:00 08:00 12:00 18:00 08:40 12:00 17:50 12:00 17:50 19:50
Brånan x x x x x x x x x x
Rörösjön x x x x x x x x x x
Svenstavik bstn 08:20 08:25 12:20 18:20 08:55 12:20 18:10 12:20 18:10 20:10

Gäller: 2017-12-10 - 2018-04-22

615 Svenstavik - Rätan - Handsjöbyn - Överturingen

Linjenummer 46 615 46 615 615 46 46 46 46 46 46
Dagar M-FM, Ti, ToM-FO, FM, Ti, ToM-FLLSoHSoHSoH
Anmärkning Ä a Ä a a Ä C
Svenstavik bstn 08:00 - 13:20 14:00 15:40 18:10 08:00 13:20 08:00 13:20 18:10
Rörösjön x - x x x x x x x x x
Brånan x - x x x x x x x x x
Åsarna 08:15 - 13:40 14:20 16:00 18:25 08:15 13:40 08:15 13:40 18:25
Lillsved x - x x x x x x x x x
Rätan 08:35 13:45 14:00 14:45 16:20 18:45 08:35 14:00 08:35 14:00 18:45
Handsjöbyn- x - x x ------
Handsjön- x - x x ------
Överturingen- 14:15 - 15:15 16:50 ------