Samlingstabell 161 Svenstavik – Hackås – Orrviken – Östersund

Få tidtabellen (pdf) direkt till din epost

Gäller: 2017-12-10 - 2018-04-22

161 Svenstavik - Hackås - Orrviken - Östersund

Linjenummer 161 162 161 161 161 162 161 162 161 162 161 162 162 162
Dagar M-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FLLSoH
Anmärkning Ä z a a Ä Ä W
Svenstavik bstn 05:40 ------- 14:20 -----
Östnår x ------- x -----
Hackås Strömbackakvarn x - 06:50 06:50 07:30 - 11:45 - x - 18:00 ---
Hackås Kyrkvägen x - x x x - x - x - x ---
Hackås Stationsvägen 06:00 - x x x - x - 14:40 - x ---
Sanne 06:05 06:40 06:55 06:55 07:35 - 11:55 12:05 14:45 16:20 18:05 ---
Hara 06:15 - 07:10 07:10 07:45 09:20 12:05 - 14:55 - 18:15 09:15 17:45 17:45
Orrviken 06:25 - 07:20 07:20 08:00 09:30 12:15 - 15:05 - 18:25 09:25 17:55 17:55
Glantz x - x x x x x - x - x x x x
Fannbyn x - x x x x x - x - x x x x
Sandviken 06:40 - 07:30 07:30 08:15 x 12:25 - 15:20 - 18:38 x x x
Södra brofästet x - x x x x x - x - x x x x
Frösödalstorg A - A 07:38 -- A --- A ---
Östersund bstn 06:50 07:25 07:45 07:50 08:30 09:50 12:45 12:55 15:35 17:00 18:50 09:45 18:15 18:15

Gäller: 2017-12-10 - 2018-04-22

161 Östersund - Orrviken - Hackås - Svenstavik

Linjenummer 161 162 162 161 161 161 161 162 162 161 161 162 162 162 162
Dagar M-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FLLSoH
Anmärkning a Ä Ä a Ä W
Östersund bstn 06:45 08:40 12:40 13:00 13:55 15:20 16:25 16:30 17:15 17:30 18:30 22:10 08:30 14:20 08:30
Frösödalstorg 06:49 -- 13:04 14:02 15:24 16:29 -- 17:34 18:34 ----
Södra brofästet x - x x x x x -- x x x x x x
Sandviken x - x x x x x -- x x x x x x
Fannbyn x - x x x x x -- x x x x x x
Glantz x - x x x x x -- x x x x x x
Orrviken 07:10 - 12:55 13:25 14:20 15:45 16:50 -- 17:55 18:50 22:30 08:50 14:40 08:50
Hara-- 13:03 13:35 14:30 15:55 17:02 -- 18:05 19:00 22:40 09:00 14:50 09:00
Sanne- 09:15 - 13:40 - 16:05 17:10 17:15 17:55 18:10 19:05 ----
Hackås Industrivägen--- x - x x -- x x ----
Hackås Kyrkvägen--- 13:50 - 16:10 x -- 18:20 x ----
Hackås Strömbackakvarn--- x - x x -- x x ----
Östnår--- x - x 17:25 -- x 19:20 ----
Svenstavik bstn--- 14:15 - 16:35 --- 18:40 -----