Samlingstabell 161 Svenstavik – Hackås – Orrviken – Östersund

Till och med: 2017-12-09 Från och med: 2017-12-10
O

Få tidtabellen (pdf) direkt till din epost

Gäller: 2017-08-24 - 2017-12-09

161 Svenstavik - Hackås - Orrviken - Östersund

Linjenummer 161 161 162 161 161 161 162 161 162 162 161 162 162 161 162 162 162 162
Dagar M-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FLLSoHSoH
Anmärkning Ä z a a u Ä h Ä Ä u Ä h m r m
Svenstavik bstn- 05:40 -------- 14:20 -------
Östnår- x -------- x -------
Hackås Strömbackakvarn 05:40 x - 06:50 06:50 07:30 - 11:45 -- x -- 18:00 ----
Hackås Kyrkvägen x x - x x x - x -- x -- x ----
Hackås Stationsvägen x 06:00 - x x x - x -- 14:40 -- x ----
Sanne 05:45 06:05 06:40 06:55 06:55 07:35 - 11:55 12:05 12:05 14:45 16:20 16:20 18:05 ----
Hara 05:55 06:15 - 07:10 07:10 07:45 09:20 12:05 -- 14:55 -- 18:15 09:15 17:45 17:45 17:45
Orrviken 06:05 06:25 - 07:20 07:20 08:00 09:30 12:15 -- 15:05 -- 18:25 09:25 17:55 17:55 17:55
Glantz x x - x x x x x -- x -- x x x x x
Fannbyn x x - x x x x x -- x -- x x x x x
Sandviken 06:15 06:40 - 07:30 07:30 08:15 x 12:25 -- 15:20 -- 18:38 x x x x
Södra brofästet x x - x x x x x -- x -- x x x x x
Frösödalstorg- A - A 07:38 -- A ----- A ----
Östersund bstn 06:30 06:50 07:25 07:45 07:50 08:30 09:50 12:45 12:55 12:55 15:35 17:00 17:00 18:50 09:45 18:15 18:15 18:15

Gäller: 2017-08-24 - 2017-12-09

161 Östersund - Orrviken - Hackås - Svenstavik

Linjenummer 161 162 162 162 162 161 161 161 161 162 162 161 161 162 162 162 162
Dagar M-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FLLSoH
Anmärkning a Ä h Ä u Ä h Ä u a Ä m m
Östersund bstn 06:45 08:40 08:40 12:40 12:40 13:00 13:55 15:20 16:25 16:30 17:15 17:30 18:30 22:10 08:30 14:20 08:30
Frösödalstorg 06:49 ---- 13:04 14:02 15:24 16:29 -- 17:34 18:34 ----
Södra brofästet x -- x x x x x x -- x x x x x x
Sandviken x -- x x x x x x -- x x x x x x
Fannbyn x -- x x x x x x -- x x x x x x
Glantz x -- x x x x x x -- x x x x x x
Orrviken 07:10 -- 12:55 12:55 13:25 14:20 15:45 16:50 -- 17:55 18:50 22:30 08:50 14:40 08:50
Hara--- 13:03 13:03 13:35 14:30 15:55 17:02 -- 18:05 19:00 22:40 09:00 14:50 09:00
Sanne- 09:15 09:15 -- 13:40 - 16:05 17:10 17:15 17:55 18:10 19:05 ----
Hackås Industrivägen----- x - x x -- x x ----
Hackås Kyrkvägen----- 13:50 - 16:10 x -- 18:20 x ----
Hackås Strömbackakvarn----- x - x x -- x x ----
Östnår----- x - x 17:25 -- x 19:20 ----
Svenstavik bstn----- 14:15 - 16:35 --- 18:40 -----