Samlingstabell 155 Duved – Åre – Järpen – Mattmar – Östersund

Få tidtabellen (pdf) direkt till din epost

Gäller: 2017-12-10 - 2018-04-22

155 Duved - Åre - Järpen - Mattmar - Östersund

Linjenummer 155 155 157 156 155 155 157 156 156 155 155
Dagar M-FM-FM-FM-FM-FM-FLLLLSoH
Anmärkning Ä W
Duved Centrum 06:40 07:30 11:40 - 15:40 17:40 08:05 -- 17:00 17:00
Åre Resecentrum 06:50 07:40 11:55 - 16:00 17:55 08:15 -- 17:15 17:15
Brattlandsgården 06:59 07:49 x - 16:09 18:04 x -- 17:24 17:24
Undersåker jvst-- 12:10 --- 08:30 ----
Bygården E14 07:05 07:55 x - 16:15 18:10 x -- 17:30 17:30
Järpens bstn 07:20 08:15 12:25 12:45 16:25 18:20 08:45 -- 17:40 17:40
Mörsil Brinkeboda x x - x x x x -- x x
Mörsil Apoteksgränd x x - 12:55 x x 08:55 09:20 - x x
Mattmar bua 07:40 08:35 - 13:05 16:50 18:40 - x - 18:00 18:00
Trångsviken E14----- 18:48 -----
Trångsviken ICA 07:55 08:50 - 13:20 17:05 -- 09:40 - 18:15 18:15
Ytterån 08:05 09:00 - 13:25 17:15 18:55 - 09:50 - 18:25 18:25
Nälden 08:15 09:10 - 13:40 17:25 19:00 - 09:57 10:00 18:35 18:35
Krokom Centrum 08:30 09:25 - 13:55 17:40 19:15 -- 10:15 18:50 18:50
Östersunds Sjukhus x x - x x x -- x x x
Östersund bstn 08:55 09:55 - 14:20 18:05 19:40 -- 10:45 19:15 19:15

Gäller: 2017-12-10 - 2018-04-22

155 Östersund - Mattmar - Järpen - Åre - Duved

Linjenummer 156 157 155 155 155 155 155 155
Dagar M-FM-FM-FM-FM-FM-FLSoH
Anmärkning Ä W
Östersund bstn 09:00 - 12:20 15:50 18:45 20:30 20:10 22:10
Östersunds Sjukhus x - x x x x x x
Krokom Centrum 09:20 - 12:45 16:15 19:05 20:55 20:30 22:30
Nälden 09:40 - 13:00 16:30 19:20 21:10 20:45 22:45
Ytterån 09:45 - 13:05 16:35 19:25 21:15 20:50 22:50
Trångsviken ICA 09:55 - 13:15 16:45 19:35 - 21:00 23:00
Trångsviken E14----- 21:20 --
Mattmar bua 10:05 - 13:30 17:00 19:45 21:30 21:10 23:10
Mörsils Folketshus 10:15 - x x x x x x
Mörsil Apoteksgränd x - x x x x x x
Mörsil Brinkeboda x - x x x x x x
Järpens bstn 10:40 10:40 13:55 17:25 20:10 21:55 21:35 23:35
Bygården E14- x 14:10 17:37 20:20 22:07 21:47 23:47
Undersåker jvst- 10:55 ------
Brattlandsgården- x 14:16 17:41 20:24 22:11 21:51 23:51
Åre Resecentrum- 11:15 14:30 17:55 20:45 22:25 22:10 00:10
Duved Centrum- 11:25 14:40 18:05 20:55 22:35 22:20 00:20