Samlingstabell 127 Bräcke – Gällö – Östersund

Få tidtabellen (pdf) direkt till din epost

Gäller: 2017-12-10 - 2018-04-22

127 Bräcke - Gällö - Östersund

Linjenummer 127 127 109 110 127 127 127 127 127
Dagar M-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-F
Anmärkning Ä Ä
Bräcke Gymnasieskola 05:00 06:05 -- 06:35 - 14:15 16:25 -
Bräcke jvst 05:05 06:10 -- 06:40 07:50 14:25 16:30 -
Åhn----- D D D -
Stavre E14 05:10 06:17 -- 06:45 08:00 14:30 16:35 -
Mälgåsen E14 x x -- x -- x -
Grimnäs----- 08:08 14:35 --
Grimnäs vsk x x -- x x x x -
Gällö bstn 05:25 06:30 -- 07:00 08:30 14:55 16:50 20:00
Fjällsta---- K 08:35 15:00 --
Fanbyn Östra vsk 05:30 06:37 -- 07:15 08:40 15:05 16:55 20:05
Fanbyn 05:32 06:38 --- 08:41 15:08 A 20:07
Pilgrimstad 05:40 06:45 -- 07:20 08:50 15:15 17:05 20:15
Brunflo jvst 05:53 06:58 -- 07:33 09:05 15:28 17:18 20:28
Gustavägen 05:55 06:59 -- 07:35 09:06 15:30 17:20 20:29
Brunflo C- 07:00 07:10 07:30 ---- 20:30
Ope skola--- x --- x x
Östersunds Camping--- x --- x x
Lillänge x - x - x x x --
Östersund bstn 06:25 --- 08:00 09:30 15:50 17:40 20:50
Östersunds centrum--- 08:10 -----
Östersunds Sjukhus--- 08:13 08:05 --- 21:00

Gäller: 2017-12-10 - 2018-04-22

127 Östersund - Gällö - Bräcke

Linjenummer 127 127 127 110 110 127 127 127 127 127 127
Dagar M-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-F
Anmärkning Ä
Östersunds Sjukhus---- 07:00 - 13:45 ----
Östersund bstn 05:40 - 06:30 --- 13:55 16:15 17:20 18:10 22:15
Östersunds centrum--- 06:50 07:05 ------
Lillänge------ x x x --
Ope skola x - x x x ----- x
Brunflo C--- 07:10 07:30 07:30 ---- 22:30
Brunflo jvst 05:56 - 06:46 -- 07:32 14:11 16:31 17:36 18:26 22:32
Pilgrimstad 06:15 - 07:05 -- 07:46 14:30 16:50 17:55 18:45 22:45
Fanbyn-- K -- 07:56 14:37 A A A A
Fanbyn Östra vsk 06:20 - 07:15 -- 07:59 14:40 16:54 18:02 18:50 22:49
Dalhemsviken x - x -- x x x x x x
Fjällsta----- 08:01 -- A A A
Gällö bstn 06:30 06:30 07:20 -- 08:26 14:50 17:05 18:10 19:05 22:55
Grimnäs vsk- 06:34 07:23 -- 08:29 14:53 17:08 18:13 - 22:59
Grimnäs------ 14:55 ----
Mälgåsen E14- x x -- x - x x - x
Stavre------ 15:03 ----
Stavre E14- 06:38 07:30 -- 08:32 15:04 17:13 18:18 - x
Åhn----- D D - A - x
Bräcke Gymnasieskola-- x --------
Bräcke jvst- 06:50 07:50 -- 08:45 15:20 17:25 18:30 - 23:30
Bräcke Gymnasieskola----- 08:55 15:25 17:30 18:35 - 23:35