Samlingstabell 111 (Östersund) – Brunflo – Marieby – Östersund

Få tidtabellen (pdf) direkt till din epost

Gäller: 2017-12-10 - 2018-04-22

111 (Östersund) - Brunflo - Marieby - Östersund

Linjenummer 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 93 93 111 111 93 93 111
Dagar M-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FFFLLLLSoH
Anmärkning
Östersunds centrum----------- 23:20 01:00 -- 23:20 01:00 -
Östersunds Camping----------- x x -- x x -
Ope skola----------- x x -- x x -
Brunflo C 05:40 06:50 08:20 09:35 12:35 14:00 15:45 16:55 18:10 19:10 22:35 23:40 01:20 10:15 20:40 23:40 01:20 10:30
Brunkullavägen----------- x A -- x A -
Hästjägarvägen x x x x x x x x x x - x A x x x A x
Marieby Kyrka 05:53 07:03 08:33 09:48 12:48 14:13 15:58 17:08 18:23 19:23 - 00:00 A 10:28 20:53 00:00 A 10:43
Slandrom x x x x x x x x x x - x A x x x A x
Frösödalstorg- x ----------------
Östbergsskolan- x ----------------
Östersunds centrum 06:15 07:30 09:00 10:10 13:10 14:33 16:23 17:33 18:40 19:43 - 00:20 - 10:45 21:13 00:20 - 11:00

Gäller: 2017-12-10 - 2018-04-22

111 Östersund - Marieby - Brunflo

Linjenummer 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
Dagar M-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FM-FLLSoHSoH
Anmärkning q
Östersunds centrum 06:20 07:30 09:05 10:15 13:25 14:35 16:15 17:35 18:40 19:45 08:45 14:45 14:45 17:30
Färjemansgatan x x x x x x x x x x x x x x
Östbergsskolan---- x x --------
Frösödalstorg---- x x --------
Vallaleden 06:24 07:34 09:09 10:19 13:32 14:42 16:19 17:39 18:44 19:49 08:49 14:49 14:49 17:34
Knytta x x x x x x x x x x x x x x
Slandrom x x x x x x x x x x x x x x
Marieby föreningshus x x x x x x x x x x x x x x
Marieby Kyrka 06:35 07:45 09:20 10:30 13:43 14:53 16:30 17:50 18:55 20:00 09:00 15:00 15:00 17:45
Överbyn x x x x x x x x x x x x x x
Våle x x x x x x x x x x x x x x
Solberg x x x x x x x x x x x x x x
Majorsvägen x x x x x x x x x x ----
Sjövägen x x x x x x x x x x x x x x
Brunflo C 06:50 08:10 09:35 10:45 14:00 15:05 16:50 18:10 19:10 20:15 09:15 15:15 15:15 18:00