Linje 92

Få tidtabellen (pdf) direkt till din epost

Gäller: 2017-12-10 - 2018-04-22

Östersund - Lit - Häggenås NATTBUSS

Linjenummer 92 92
Dagar FL
Anmärkning
Östersund bstn 01:00 01:00
Östersunds Sjukhus x x
Lövlunda x x
Kläppe x x
Korsvägen x x
Södra Söre x x
Lit C 01:25 01:25
Byggelit x x
Bodabäcken x x
Häggenås skola 01:40 01:40

Gäller: 2017-12-10 - 2018-04-22

Häggenås - Lit - Östersund NATTBUSS

Linjenummer 92 92
Dagar FL
Anmärkning
Lit C 00:25 00:25
Södra Söre x x
Korsvägen x x
Kläppe x x
Lövlunda x x
Östersunds Sjukhus x x
Östersund bstn 00:55 00:55