Linje 92

Till och med: 2017-12-09 Från och med: 2017-12-10
O

Få tidtabellen (pdf) direkt till din epost

Gäller: 2016-12-11 - 2017-12-09

Östersund - Lit - Häggenås NATTBUSS

Linjenummer 92 92 92 92
Dagar FFLL
Anmärkning q q
Östersund bstn 01:00 02:30 01:00 02:30
Östersunds Sjukhus x x x x
Lövlunda x x x x
Kläppe x x x x
Korsvägen x x x x
Södra Söre x x x x
Lit C 01:25 02:55 01:25 02:55
Byggelit x A x A
Bodabäcken x A x A
Häggenås skola 01:40 A 01:40 A
Häggenås - A - A

Gäller: 2016-12-11 - 2017-12-09

Häggenås - Lit - Östersund NATTBUSS

Linjenummer 92 92 92 92
Dagar FFLL
Anmärkning q q
Häggenås skola - 01:40 - 01:40
Häggenås - 01:45 - 01:45
Bodabäcken - x - x
Byggelit - x - x
Lit C 00:25 01:55 00:25 01:55
Södra Söre x x x x
Korsvägen x x x x
Kläppe x x x x
Lövlunda x x x x
Östersunds Sjukhus x x x x
Östersund bstn 00:55 02:25 00:55 02:25