Linje 572

Få tidtabellen (pdf) direkt till din epost

Gäller: 2017-12-10 - 2018-04-22

Duved - Skalstugan

Linjenummer 572 572
Dagar M-FM, O, F
Anmärkning a D z
Duveds skola 15:40 -
Duved Centrum x 15:40
Staa vsk x x
Staa x x
Tännforsen vsk x x
Tännforsen - 15:54
Tännforsen vsk x x
Bodsjöedet x x
Bodsjöbränna södra x -
Bodsjöbränna 16:05 16:10
Stalltjärnstugan x x
Moarna x x
Medstugan x x
Saxvallen x x
Skalstugan 16:35 16:40

Gäller: 2017-12-10 - 2018-04-22

Skalstugan - Duved

Linjenummer 572 572
Dagar M-FM, O, F
Anmärkning a D z
Skalstugan 07:15 07:15
Saxvallen x x
Medstugan x x
Moarna x x
Stalltjärnstugan x x
Bodsjöbränna 07:40 07:40
Bodsjöbränna södra x -
Bodsjöedet x x
Tännforsen vsk x x
Staa x x
Staa vsk x x
Duved Centrum x 08:05
Duveds skola 08:15 -