Linje 56

Till och med: 2017-12-09 Från och med: 2017-12-10
O

Få tidtabellen (pdf) direkt till din epost

Gäller: 2016-12-11 - 2017-12-09

Sveg - Älvros - Ytterhogdal/Vänsjö - Kårböle - Ljusdal

Linjenummer 56 56 56 56 56 56 56
Dagar M-FM-FM-FM-FM, ToLSoH
Anmärkning Ä a Ä a Y
Sveg jvst 08:00 14:10 15:40 15:45 - 10:05 15:40
Solnan x x x x - x x
Ytterberg - x - x - - -
Älvros 08:15 14:25 15:55 16:08 - 10:20 15:55
Remmen - x - x - - -
Ängersjö - 14:52 - 16:35 - - -
Vänsjö 08:30 15:05 - - - - -
Krokströmmen - - x - - x x
Ytterhogdal - - 16:30 - 19:10 - -
Flor - - - - x - -
Storån - - - - x - -
Huskölen - - - - 19:30 - -
Kårböle x - x - - x x
Färila x - x - - x x
Ljusdal 09:35 - 17:45 - - 11:40 17:25

Gäller: 2016-12-11 - 2017-12-09

Ljusdal - Kårböle - Vänsjö/Ytterhogdal - Älvros - Sveg

Linjenummer 56 56 56 56 56
Dagar M-FM-FM-FLSoH
Anmärkning a Ä Ä Y
Ljusdal - 12:00 19:30 12:30 19:30
Färila - x x x x
Kårböle - x x x x
Ytterhogdal - - A - -
Krokströmmen - - x x x
Vänsjö 06:40 x - - -
Ängersjö x - - - -
Remmen x - - - -
Älvros 07:25 13:25 20:50 13:45 20:50
Ytterberg x - - - -
Solnan x x x x x
Sveg jvst 07:55 13:40 21:10 14:05 21:10