Linje 444

Till och med: 2017-12-09 Från och med: 2017-12-10
O

Få tidtabellen (pdf) direkt till din epost

Gäller: 2017-08-24 - 2017-12-09

Norråker - Kyrktåsjö - Hoting

Linjenummer 444 444 444 444 444
Dagar M-FM-FM-FM-FSoH
Anmärkning a a a
Norråker 06:00 07:10 16:00 - 16:15
Västertåsjö x x x - x
Brattbäcken Norra vsk x x x - x
Brattbäcken skolan x x - - x
Brattbäcken Barbrogatan x x - - x
Brattbäcken - - 16:30 16:30 -
Brattbäcken Södra vsk x x - x x
Viken x x - x x
Kyrktåsjö 06:35 07:45 - 16:35 16:45
Tåsjö x x - x x
Tåsjöedet x x - x x
Tåsjöedet vsk x x - x x
Hoting vsk väg 346 x x - x x
Hoting 07:10 08:15 - 16:55 17:05

Gäller: 2017-08-24 - 2017-12-09

Hoting - Kyrktåsjö - Norråker

Linjenummer 444 444 444 444 444
Dagar FM-ToM-FM-FSoH
Anmärkning a a
Hoting 13:35 15:10 16:20 19:00 18:30
Tåsjöedet vsk x x x x x
Tåsjöedet x x x x x
Tåsjö x x x x x
Kyrktåsjö 14:00 15:35 16:40 19:35 18:45
Tåsjöbergets vsk x x x x x
Viken x x x x x
Brattbäcken Södra vsk x x x x x
Brattbäcken - - - - -
Brattbäcken Barbrogatan x x x x x
Brattbäcken skolan x x x x x
Brattbäcken Norra vsk x x x x x
Västertåsjö x x x x x
Norråker 14:45 16:35 17:20 20:15 19:15