Linje 429

Till och med: 2017-12-09 Från och med: 2017-12-10
O

Få tidtabellen (pdf) direkt till din epost

Gäller: 2016-12-11 - 2017-12-09

Svaningen - Hillsand - Strömsund

Linjenummer 429 429
Dagar M-FM, O, F
Anmärkning a z
Västanvik D D
Svaningen D D
Linjeviken D D
Hillsand 07:15 07:15
Renån x x
Kärrnäset x x
Södra Öhn x x
Myrgatan x x
Strömsund bstn 08:10 08:10

Gäller: 2016-12-11 - 2017-12-09

Strömsund - Hillsand - Svaningen

Linjenummer 429 429
Dagar M-FM, O, F
Anmärkning a z
Strömsund bstn 15:30 15:30
Myrgatan x x
Södra Öhn x x
Kärrnäset x x
Renån x x
Hillsand 16:30 16:30
Linjeviken A A
Svaningen A A
Västanvik A A