Linje 425

Till och med: 2017-12-09 Från och med: 2017-12-10
O

Få tidtabellen (pdf) direkt till din epost

Gäller: 2016-12-11 - 2017-12-09

Gäddede - Lidsjöberg - Strömsund

Linjenummer 425 425 425 425
Dagar M-FFLSoH
Anmärkning Ä c k
Gäddede bstn 05:50 16:30 11:00 16:30
Håkafot x x x x
Bågede x x x x
Lidsjöberg 06:45 17:20 11:55 17:20
Ringvattnet vsk x x x x
Alanäs vsk 07:15 17:45 12:15 17:45
Alavattnet x x x -
Strand östra x x x -
Havsnäs norra - - - x
Lövberga - - - x
Myrgatan x x x x
Strömsund bstn 08:05 18:30 12:50 18:40

Gäller: 2016-12-11 - 2017-12-09

Strömsund - Lidsjöberg - Gäddede

Linjenummer 425 425 425 425
Dagar M-FFLSoH
Anmärkning c k
Strömsund bstn 15:25 19:15 08:50 19:15
Myrgatan x x x x
Lövberga - - - x
Havsnäs norra - - - x
Strand östra x A x -
Alavattnet x x x -
Alanäs vsk 16:05 19:45 09:20 20:00
Ringvattnet vsk x x x x
Lidsjöberg 16:35 20:10 09:45 20:25
Bågede x x x x
Håkafot x x x x
Gäddede bstn 17:45 21:15 10:50 21:30