Linje 26

Till och med: 2017-12-09 Från och med: 2017-12-10
O

Få tidtabellen (pdf) direkt till din epost

Gäller: 2016-12-11 - 2017-12-09

Ånge - Ytterhogdal - Sveg

Linjenummer 26 26 26 26
Dagar M-FM-ToM-FSoH
Anmärkning g
Ånge jvst 06:30 11:55 19:50 19:50
Östavall x x x x
Kölsillre x x x x
Minne x x x x
Ytterhogdal 07:30 13:00 20:50 20:50
Östansjö x x x x
Sänna södra x x x x
Krokströmmen x x x x
Rismyr x x x x
Älvros Kyrka x x x x
Älvros 07:50 13:20 21:10 21:10
Sätervallens vsk x x x x
Solnan x x x x
Södra skolan x x x x
Sveg jvst 08:00 13:35 21:25 21:25

Gäller: 2016-12-11 - 2017-12-09

Sveg - Ytterhogdal - Ånge

Linjenummer 26 26 26 26
Dagar M-ToM-FSoHSoH
Anmärkning g
Sveg jvst 08:40 15:30 15:30 21:20
Södra skolan x x x x
Solnan x x x x
Sätervallens vsk x x x x
Älvros 08:55 15:45 15:45 21:30
Älvros Kyrka x x x x
Rismyr x x x x
Krokströmmen x x x x
Sänna södra x x x x
Östansjö x x x x
Ytterhogdal 09:15 16:05 16:05 21:55
Minne x x x x
Kölsillre x x x x
Östavall x x x x
Ånge jvst 10:20 17:10 17:10 22:50