Elevkort

Elevkort används av de grundskole- och gymnasieelever i Jämtlands län som inte är berättigade till ett Ungdomskort. Elevkortet är ett färdbevis för resor till/från skolan, elevkortet gäller för 2 resor per skoldag, ej giltigt lördagar, söndagar, helgdagar eller lov. Varje resa inkluderar övergång till annan tur inom 1 timme från ankomsttid. Övergång kan göras flera gånger på varje resa. Elevkortet är personligt och registreras på skolan.

Fritidsmärke

Ett elevkort kan uppvärderas med ett s k Fritidsmärke. På datachipet i kortet programmeras fritidsmärkesgiltighet. Med Fritidsmärke kan eleven åka obegränsat i hela länet under terminen. Uppvärdering görs ombord på buss eller i bussterminalens reception i Östersund. För information om priser för Fritidsmärke se Priser

Våra busskort

Det är alltid förmånligare att resa med busskort.

Tidtabeller

När går bussen? Här har vi samlat bussarnas alla tidtabeller.